Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kal kapcsolatos irányelv értelmében.
Értem
Menü

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

1. ÁLTALÁNOS

1.1. Jelen ÁSZF a www.szeretematestem.hu webáruházban történő vásárlásra vonatkozik, és szabályozza a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó és természetes személy között létrejött adásvételi szerződéssel összefüggésben vagy annak alapján keletkeznek - a vásárló a az eladó webáruháza www.szeretematestem.hu

Az adásvételi szerzõdõ felek jogaira és kötelezettségeire az adásvételi szerzõdés törvényi szabályozása a pontja szerint az irányadó 588. § és azt követők. bekezdéssel kapcsolatban 612. és azt követő §. számú törvény 40/1964. sz., Ptk.

A www.szeretematestem.hu webáruház üzemeltetője és az eladó:

Arisio s.r.o.

ID: 55258425

Adószám: SK2121934991

Székhely: Ružový haj 937 929 01 Dunaszerdahely, Szlovákia

Elérhetőségek: hello@szeretematestem.hu, +36 30 101-5820

A Nagyszombati Járási Hivatal Cégjegyzékébe 2023.05.20-től bejegyzett természetes személy, beillesztési szám: 53580/T

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki az áru megrendelésekor üzleti tevékenysége vagy önálló szakma részeként jár el.

1.3. Az eladó és a vevő – aki nem végső fogyasztó – közötti üzleti kapcsolat egyedileg egyeztetett feltételek szerint történik. Ez azt jelenti, hogy az eladó jogosult az adásvételi szerződés megkötését egyoldalúan megtagadni. Erről a vevőt a megrendelésben megadott e-mail címére írásban tájékoztatja.

2. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

2.1. A www.szeretematestem.hu áruház webes felületén elhelyezett áruk valamennyi bemutatása tájékoztató jellegű, és ezen árukra vonatkozóan az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni.

2.2. A vevőnek a www.szeretematestem.hu webáruházon keresztül leadott rendelése a vevő kötelező érvényű javaslata az eladóval adásvételi szerződés megkötésére. Az eladó a megrendelés átvételét haladéktalanul e-mailben igazolja vissza a vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre, ez a visszaigazolás nem jelenti az eladó adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslatának elfogadását.

2.3. A Vevőnek jogában áll szankciók nélkül elállni a megrendelésétől, azaz visszavonni az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslatát az áru feladásáig. A vevő köteles e-mailben értesíteni az eladót a megrendelés törléséről. Az eladó a megrendelőlapon megadott e-mail címre értesíti a vevőt az áru kiszállításáról.

2.4. Az adásvételi szerződés az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat eladó általi elfogadásával jön létre, míg az eladó árujának a vevő részére történő megküldése, vagy az eladó e-mailben történő kifejezett elfogadása minősül elfogadásnak.

2.5. A www.szeretematestem.hu webes felületen feltüntetett áruk és szolgáltatások árai EUR-ban és HUF-ban értendők, beleértve a vonatkozó jogszabályok szerinti vonatkozó ÁFA-kulcsot.

2.6. A Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor, illetve annak teljesítésével összefüggésben hozzájárul a távközlő eszközök használatához. Az adásvételi szerződéssel összefüggésben a vevőnél a távközlési eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat, telefonhívások költségei) a vevő maga fizeti.

2.7. Az adásvételi szerződés szlovák nyelven jön létre, és a megfelelő teljesítése érdekében az eladó archiválja, és harmadik fél számára nem hozzáférhető, kivéve, ha jelen ÁSZF másként rendelkezik.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. A Vevő az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés szerint az eladónak az alábbi módokon fizetheti meg:

 1. Előre utalás;
 2. Bankkártyás fizetés Barion-on keresztül;
 3. Utánvét (GLS futárnak történő fizetés készpénzzel vagy bankkártyával).

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3.2. Az áruval együtt az eladó elküldi a vevőnek az adásvételi bizonylatot, amely adóbizonylatként szolgál.

3.3. Eltérő megállapodás hiányában a www.szeretematestem.hu webáruház által a vásárlónak címzett valamennyi értesítés elektronikus üzenet (e-mail) formájában is elküldhető a vásárló regisztráció során megadott e-mail címére.

3.4. A www.szeretematestem.hu webáruház jogosult előlegszámlákat és adóbizonylatokat elektronikusan vagy postai úton is megküldeni a vásárlónak.

4. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA

4.1. A szállítási és csomagolási költségek a vevőt terhelik az általa az áru megrendelésekor választott mód szerint. Ezeket a költségeket a www.szeretematestem.hu oldalon feltüntetett árak szabályozzák.

4.2. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, a vevő köteles az árut átvételkor átvenni. A Vevő az áru fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A csomagoláson a küldeménybe való illetéktelen behatolást jelző megsértés észlelése esetén a vevőnek jogában áll megtagadni a küldemény átvételét a fuvarozótól.

4.3. Ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben megjelölttől eltérő módon szükséges leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával járó költségeket, ill. más szállítási módhoz kapcsolódó költségek.

5.  ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

5.1 Vevő joga a szerződéstől való elállásra

A vevő a szerződés 5.2 pontjában meghatározott esetek kivételével 14 napon belül jogosult az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni. Még az elállási időszak kezdete előtt is elállhat a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor a vevő vagy az általa megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – átveszi az árut. Abban az esetben, ha az egy megrendelésben megrendelt árut külön szállítják, az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor a vevő vagy az általa megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – az utoljára kiszállított árut átveszi. Több részből vagy darabból álló áru kiszállítása esetén a szerződéstől való elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor a vevő vagy az általa megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – az utolsó alkatrészt, ill. darab. Ha az árut a meghatározott időn belül ismételten leszállítják, az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor a vevő vagy az általa megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – az elsőként leszállított árut átveszi.

A vevő a szerződéstől való elállási jogának gyakorlása során az eladót az adásvételi szerződéstől való elállási döntéséről egyértelmű nyilatkozattal tájékoztatja, amelyet az eladó székhelyének, azaz Arisio, s.r.o., Ružový haj 937 929 01 Dunaszerdahely, Szlovákia címére küld. Az elállási szándékról az info@szeretematestem.hu e-mail címen tudja értesíteni az eladót. A szerződéstől való elálláshoz a vevőnek csatolnia kell a vásárlást és a vételár megfizetését igazoló bizonylatot.

Az elállási határidő megmarad, ha a vevő az elállási határidő lejárta előtt értesítést küld a szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról. A határidő betartottnak minősül, ha a vevő az elállási nyilatkozatot legkésőbb a határidő utolsó napjáig megküldi az eladó címére.

5.2 Az ügyben elállás nem lehetséges

– olyan védőcsomagolásba zárt áru, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas visszaküldésre, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítást követően megtört, és

– olyan áruk, amelyek természetüknél fogva a kiszállítást követően elválaszthatatlanul keveredhetnek más árukkal.

5.3 A szerződéstől való elállás következményei

A szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva teljes egészében eláll. Az eladó a szerződéstől való elállást követően visszaadja a vevőnek a vevő által a szerződés megkötésével összefüggésben teljesített valamennyi fizetést, így különösen a vételárat, beleértve az áru vevő részére történő szállításának költségeit is. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, ha a vevő az eladó által kínált legolcsóbb általános szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A kifizetéseket indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül visszatérítjük a vevőnek, hogy az eladó megkapta a vevőtől a jelen szerződéstől való elállási nyilatkozatát. Fizetésük ugyanúgy történik, ahogyan a vevő fizetéséhez használta, ha a vevő más fizetési módhoz kifejezetten nem járult hozzá, további díjak felszámítása nélkül.

A megvásárolt áru ellenértékének kifizetése a vevőnek csak a visszaküldött árunak az eladó székhelye szerinti címére történő visszaszállítását követően, vagy az áru visszaküldését igazoló okmány bemutatása után történik, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

A Vevő az árut legkésőbb a szerződéstől való elállási jogának gyakorlásától számított 14 napon belül visszaküldi vagy behozza az eladó székhelye szerinti címére. A határidő megőrzöttnek minősül, ha az árut a vásárló a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi. Az áru visszaküldésének közvetlen költsége a vevőt terheli, még abban az esetben is, ha az árut jellegéből adódóan nem lehet postai úton visszaküldeni. Az áru visszaküldésének közvetlen költségein túlmenően a vevő csak azért felelős az áru értékének ilyen mértékű csökkenéséért, amely az áru jellegének, tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükségestől eltérő módon történő kezelésből ered. áruk.

5.4. A vásárló tudomásul veszi, hogy ha a visszaküldött áru sérült, elhasználódott vagy részben elhasználódott, az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítésére, és jogosult ezen igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényével szemben.

5.5. Ha az áruval együtt ajándékot adnak át a vevőnek, az eladó és a vevő között az ajándékozási szerződés azzal a felmondási feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés érvénytelenné válik, és a vevő köteles visszaküldeni. az ajándékot az eladónak az áruval együtt.

5.6. Amíg a vevő át nem veszi az árut, az eladó bármikor jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Ebben az esetben a vevőt erről e-mailben értesítjük a megrendelésben megadott címre, és a vételárat késedelem nélkül visszaküldi a vevőnek.

6. PANASZOK

6.1. Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé azért, hogy az áru átvételkor hibátlan, és abban az időpontban, amikor a vevő átvette az árut:

a) az áru azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában pedig azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő az áru jellegéből adódóan és a reklámozás alapján elvárt.
b) az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a felhasználásukra állított, vagy amelyre az azonos típusú árukat általában használják;
c) az áru minősége vagy kialakítása megfelel az egyeztetett mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a kialakítást az egyeztetett minta vagy modell szerint határozták meg;
d) az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy minőségben van;
e) az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.

6.2. Az eladó az áru hibáiért a 619. és azt követő §-ok rendelkezései szerint felel. számú törvény 40/1964 Coll. módosított Ptk.

6.3. Az üzemeltető webáruházán keresztül vásárolt árukra kizárólag a vásárló írásbeli reklamációja, az eladó címére küldött reklamációja, a vásárlást igazoló bizonylat és a vételár megfizetése alapján lehet érvényesíteni.

6.4. Az árukifogásnak tartalmaznia kell:

 • a rendelési szám feltüntetése
 • annak az eladónak a megjelölése, akinek a panasz címzettje
 • a vevő megnevezése, valamint postai és e-mail címe
 • a panasz oka
 • a hibákért való felelősségre vonatkozó szabályokat
 • dátum és aláírás

6.5. törvény 622. § és 623. § határozza meg a vevő kellékszavatossági jogait, amelyeket a vevő érvényesíthet. 40/1964 Coll. módosított Ptk. A Vevő fent említett jogai elévülnek, ha azokat a jótállási időn belül a fent említett módon nem gyakorolták.

6.6. A reklamáció teljesítésének minősül a reklamációs eljárás lefolytatása a kijavított áru átadásával, az áru cseréjével, az áru vételárának visszaküldésével, az áru árából megfelelő árengedmény megfizetésével, az áru átvételére vonatkozó írásbeli felszólítással. teljesítése vagy annak indokolt megtagadása.

6.7. Az eladó köteles a reklamáció kézhezvételét a vevőnek indokolatlan késedelem nélkül visszaigazolni.

6.8. Az eladó köteles a reklamáció kezelésének módját annak kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül meghatározni. Ugyanakkor az eladót köti a vevő döntése arról, hogy a kellékszavatossági jogok közül melyiket érvényesíti. A vevő értesítést kap a panasz kezelésének módjáról.

6.9. A panasz feldolgozása nem tarthat tovább a kérelem benyújtásától számított 30 napnál. A reklamáció feldolgozási határidejének lejárta után a vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől, vagy jogában áll az árut új árura cserélni. Az eladó köteles írásban visszaigazolni a vevőnek a reklamáció kezeléséről a megadott határidőn belül.

6.10. A reklamáció beérkezéséről szóló visszaigazolást, a reklamáció kezelésének módjáról szóló értesítést, a reklamáció kezelésének visszaigazolását vagy a reklamáció elutasítását csak az e-mail címére küldjük meg a vevőnek, ha a vevő nem kérte annak elküldését. írásban elküldte levelezési címére.

6.11. Érdeklődni, reklamációt, valamint termékre vonatkozó reklamációt a vásárló írásban intéz a Arisio, s.r.o., Ružový haj 937 929 01 Dunaszerdahely, Szlovákia címen. A vevő javaslatait és panaszait elektronikus úton is küldheti az eladónak a hello@szeretematestem.hu címre.

7. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

7.1. 10. § bek. 3 betű b) sz. 122/2013. a személyes adatok védelméről a vásárló a személyes adatait a www.szeretematestem.hu weboldalon található e-shop információs rendszer megfelelő regisztrációs űrlapja által előírt mértékben adja meg (név, vezetéknév, számlázási és szállítási cím, telefonszám és e-mail címe) szabad akarata alapján a www.szeretematestem.hu oldalon kínált árukra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése érdekében

7.2 A 10. § bek. törvény 3. -a. 122/2013. a személyes adatok védelméről, az eladó az Arisio, s.r.o., Ružový haj 937 929 01 Dunaszerdahely  Szlovákia. IČO: 55258425, ÁFA azonosító: 2121934991, ÁFA IČ: SK2121934991, jogosult a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok, valamint a regisztrált felhasználók vásárlásaira vonatkozó adatok feldolgozására a www. e-shopban történő regisztráció teljes időtartama alatt. a www.szeretematestem.hu ügyfélregisztráció, rendelések feldolgozása, a felhasználók tájékoztatása a megrendelések állapotáról, valamint a vevő megrendelésének teljesítésével kapcsolatos könyvelési és egyéb dokumentumok vezetése céljából. A személyes adatokat kizárólag az eladó magasabb rendű céljaira használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át, kivéve:

 • postai futárszolgálatot végző fuvarozók, szállítmányozók és vállalkozók, akiknek csak a vevőhöz történő áruszállításhoz feltétlenül szükséges adatokat továbbítják;
 • BAU ELEMENT s.r.o., azonosító: 52461611, székhely: Dopravná ul. 32 934 01 Levice, mint a www.szeretematestem.hu e-shop szerver és számítógépes megoldásának üzemeltetője

7.3 A vevő hozzájárul az ARISIO, s.r.o.-nak ahhoz, hogy a nyomtatványban felsorolt ​​vagy általa marketing célból megadott személyes adatait a fent említett jogalanyoknak átadja, és hozzájárul személyes adatainak határokon átnyúló, országokba történő eljuttatásához. határozatlan időre és a fent meghatározott cél/célok eléréséhez szükséges mértékben.

7.4 A vevőnek joga van bármikor írásban kérni az eladótól személyes adatainak törlését az eladó adatbázisából, kivéve azokat az adatokat, amelyeket az eladó köteles megőrizni, valamint a személyes adatokat, amelyek kezeléséhez az eladó nem szükséges beszerezni az érintett hozzájárulását.

7.5

Az ARISIO, s.r.o., IČO: 55258425 tájékoztatja a vásárlót különösen az alábbi jogokról: a) a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, b) a személyes adatok helyesbítéséhez való jog, c) a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás kérése, d) magyarázat kérésének joga, ha úgy véli, hogy a megadott személyes adatok kezelése jogsértő, e) a jogsértő státusz megszüntetését kérheti személyes adatok zárolásával, helyesbítésével vagy megszüntetésével és f) forduljon a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz. A vevő jogait részletesebben a pont tartalmazza törvény 28.§. A személyes adatok védelméről szóló 122/2013.

7.6 A vásárló személyes adatait a céljuk teljesítéséhez szükséges ideig, de legalább a jogszabályban meghatározott ideig kezeljük.

8. VITÁK MEGOLDÁSA, FELÜGYELETI VAGY FELÜGYELETI HATÓSÁG

8.1 A vevő és az eladó között a www.szeretematestem.hu weboldalon keresztül történő áruvásárlással kapcsolatos vitákat szlovák bíróságok tárgyalják. A törvény szerint az alternatív vitarendezés hatósága a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 és más alternatív vitarendezési szervek. Az alternatív vitarendezési szervek listáját a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján teszik közzé - www.mhsr.sk

A vevő akkor fordulhat alternatív vitarendezési testülethez, ha a vita rendezésére – a bírósági eljárás kivételével (pl. panaszeljárási jogának gyakorlása) – a jogszabályban biztosított valamennyi lehetőséget igénybe vette. A vita értékének meg kell haladnia a 20 eurót. A vevőnek lehetősége van az alternatív vitarendezésben való részvételét bármely szakaszban megszüntetni, és igényét bíróságon keresztül érvényesíteni.

8.2 Az e-shop üzemeltetője feletti felügyeleti és felügyeleti jogkör:

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
(www.soi.sk)

illetőleg egyes SOI-felügyelőségek régiónként

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala
Ružinovská 8
820 09 Bratislava

(kozmetikai termékek kínálata és értékesítése) és a regionális közegészségügyi hatóságok.

9. A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYESSÉGE

9.1 Jelen ÁSZF 2023. június 1-től érvényes.